Actiunile reprezinta dreptul de proprietate asupra unei cote parti dintr-o societate comerciala. Castigul potential al investitiei in actiuni este reprezentat pe de o parte de dividende, in cazul in care compania obtine profit, iar Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste repartizarea acestuia pentru acordarea de dividende. Pe de alta parte, castigul poate rezulta din cresterea pretului actiunilor, in cazul societatilor tranzactionate la bursa existand o valoarea de piata la care sunt efectuate tranzactiile.