Fondurile de investitii reprezinta acele produse financiare prin care sumele atrase de la investitori sunt plasate de societatea de administrare intr-un portofoliu de instrumente financiare, in functie de profilul de risc al fondului si cu respectarea prevederilor legale de diversificare.

Prin aceasta modalitate, chiar si in cazul investirii unor sume reduse, un investitor beneficiaza de expunerea fata de intreg portofoliul fondului, ceea ce ii asigura o diminuare a riscului.

Fondurile de investitii sunt entitati reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara si functioneaza in baza unui cadru legal armonizat cu directivele europene.

Activele fondurilor de investitii sunt certificate de banci depozitare, ceea ce asigura o verificare suplimentara a existentei si corectitudinii evaluarii instrumentelor financiare din portofoliul fondului.

Avantajele investirii in fonduri de investitii sunt urmatoarele:

  • - Posibilitatea investirii unor sume mici, singura conditie fiind achizitionarea a cel putin unei unitati de fond;
  • - Caracterul nediscriminatoriu, toti investitorii in fond avand un tratament egal, indiferent de suma investita;
  • - Posibilitatea de a avea expunere pe o gama diversificata de instrumente financiare, ceea ce nu ar fi posibil in mod individual;
  • - Publicarea zilnica a valorii unitatii de fond, astfel incat investitorul sa fie informat cu privire la evolutia investitiei in fond;
  • - Diminuarea costurilor aferente tranzactiilor cu instrumente financiare, avand in vedere dimensiunea semnificativ mai mare a activelor fondului comparativ cu sumele investite de fiecare investitor;
  • - Reducerea riscului prin diversificare, in conditii similare de rentabilitate;
  • - Investitiile sunt efectuate de echipe cu experienta profesionala si abilitati in domeniul investitiilor, in urma unui proces de analiza si printr-o monitorizare continua a pietelor financiare;
  • - Transparenta, investitorii avand acces gratuit la rapoartele semestriale si anuale ale fondurilor de investitii, in care sunt prezentate informatii detaliate privind structura portofoliului.