Instrumentele pietei monetare sunt acele instrumente financiare tranzactionate de regula in cadrul pietei monetare, care sunt lichide, a caror valoare poate fi determinata cu precizie in orice moment si care indeplinesc unul dintre urmatoarele criterii:

  •  Au o maturitate la emitere de pana la 397 zile inclusiv;
  •  Au o scadenta reziduala de pana la 397 zile inclusiv;
  •  Sunt supuse unor modificari regulate ale randamentului, conform conditiilor pietei monetare, cel putin o data la 397 de zile.


Principalele categorii de instrumente ale pietei monetare sunt:

  • Certificatele de depozit sunt instrumente financiare oferite de banci, care au caracteristici similare depozitelor bancare, in sensul ca au o scadenta determinata si o dobanda. Acestea au o valoare nominala prestabilita, astfel incat suma economisita trebuie sa fie multitplu al valorii nominale. La scadenta certificatele de depozit nu se prelungesc automat, spre deosebire de depozitele bancare.
  • Certificatele de trezorerie reprezinta titluri de stat cu scadenta de pana la un an (6 luni, 1 an), prin care sunt mobilizate resurse la dispozitia statului, pentru acoperirea deficitului bugetar. Aceste certificate sunt in general emise cu discount si rascumparate la valoarea nominala, castigul fiind reprezentat de diferenta dintre cele doua valori.
  • Efectele de comert sunt titluri de credit care atesta obligatia debitorului de a plati unui creditor o anumita suma de bani, la un anumit termen. In aceasta categorie se regasesc cambia, biletul la ordin, cecul etc. Efectele de comert pot fi scontate de catre beneficiar, acesta primind inainte de scadenta suma inscrisa pe titlu, mai putin scontul perceput de banca.